0312 543 21 19 0312 543 22 19

Sürdürülebilirlik

KSGÇ (Kalite-Sağlık-Güvenlik-Çevre)

Ntech Sondaj Teknolojileri olarak sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için bütünleşik bir KSGÇ yönetim sistemi oluşturduk ve bu sistemi işimizin asli değerlerinden biri olarak ele alıyoruz.
ENGINEER_kopya

Ntech Sondaj Teknolojileri altında çalışan tüm personeller ve üstleniciler; sıkı sıkıya bağlı olduğumuz standartlarımızı, kapsamlı kalite-sağlık-güvenlik-çevre prosedürlerimizi titizlikle uygular ve bu standartların devamlı gelişimine katkıda bulunur.

LOGISTIC_kopya

Devamlı bir gelişimi ve öğrenme kültürünü daim kılma kararlılığımız, dünya çapında bir başarı standardı oluşturma arayışımızda kilit rol oynar. Nihai önceliğimiz; işin güvenli, profesyonel ve proaktif bir bağlamda yürütülmesi adına personelimize yeterli kaynakları ve gereken eğitimi sağlamaktır.

ATOM_kopya

Ntech Sondaj Teknolojileri, operasyonları süresince yüksek müşteri memnuniyetinin yanısıra yerel nüfus ve çevre yararını da gözetir. Bu bağlamda, operasyonlarımızı gerçekleştirirken ülkelerin ulusal kuruluşlarının belirlediği standartları ve yasal gereklilikleri titizlikle takip ederiz.

Scroll to top